Čekatelská zkouška, Vůdcovská zkouška

ČEKATELSKÁ ZKOUŠKA, VŮDCOVSKÁ ZKOUŠKA

 

Vůdcovský kurz VAVŘINEC 2018

zde jsou podrobnosti VK Vavřinec 2018 info

 

 

 

 

 

Čekatelský kurz RÉVA 2017 , na který se přihlásilo 20 účastníků starších 18 let z okresu Hodonín, probíhá od března do května 2017.

První setkání proběhlo v Hodoníně 11. března 2017 za účasti 19 čekatelů a kromě seznamovacích aktivit se účastníci aktivně věnovali převážně oblasti skautské metodiky, základům skautingu a jeho historii a ve skupinách, terými simulovali oddílové rady se připravovali na projekt výpravy, který je jednou z podmínek čekatelské zkoušky.

Druhé setkání proběhlo v neděli 9. dubna 2017 také v kanceláři okresní rady v Hodoníně za účasti 18 čekatelů a mezi hlavní aktivity dne patřily základy hospodaření, úvod z pedagogiky a psychologie, bezpečnost na akcích nebo výklad o organizaci Junáka. Doplňkovými aktivitami pak bylo představení skautských stezek nebo program s názvem Kam dál po čekatelské zkoušce.

 

 

 

 

 

 

 

Třetí setkání proběhlo v sobotu 6. 5. 2017 opět v Hodoníně tentokrát za účasti 13 čekatelů a bylo zaměřeno na osobnost čekatele, přípravu výpravy, právo a zdravovědu.

 

Závěrečné zkoušky se konaly v sobotu 27. 5. 2017 ve Vracově na Domečku. Zúčastnilo se 15 čekatelů a úsěšně ještě ten den dokončilo 9 z nich. Další budou dokončovat některé obory, zejména pak projekt a realizaci výpravy se svým domovským oddílem. ČK Réva se vydařil, tak možná že za pár let se v nabídce vzdělávání činovníků objeví znova …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zde jsou základní informace: SKAUT_ČK-Réva_2017-info

 

V okrese Hodonín lze v současné době hlavně prostřednictvím ČLK a VLK Velká Morava. Více na https://velkamorava.skauting.cz/

 

2014

Okres Hodonín uspořádal poslední klasickou čekatelskou zkoušku 5. 10. 2014 ve Vracově. Úspěšně absolvovalo 15 účastníků.

 

Zde ke stažení příručka k čekatelské zkoušce: cekatelky

2013

Vyšla nová publikace Vůdcovská zkouška. K zakoupení v TDC.

Čekatelský kurzu proběhl ve dnech 18. – 20. 1. 2013 v Mikulčicích a 8. – 9. 2. 2013 ve Veselí nad Moravou. Na kurz se přihlásilo 28 účastníků. Čekatelskou zkoušku úspěšně absolvovalo 23 účastníků.

V současnoti také vyšel nově aktualizovaný Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka, který mimo jiné zakotvil novou čekatelskou zkoušku založenou na ověřování kompetencí. Dosavadní klasickou čekatelskou zkoušku lze pořádat již jen do konce roku 2014. Na ČLK Velká Morava praktikujeme novou čekatelskou zkoušku.

2012

V lednu 2012 proběhl Čekatelský kurz formou dvou víkendového setkání. Absolvovalo jej 10 účastníků.

2011

V roce 2011 byla jmenována nová komise pro vůdcovské a čekatelské zkoušky. Jejím předsedou je Mgr. Karel Ryba – Mýval.

Členy komise jsou: Ing. Stanislava Lingová – Žýžala, Mgr. Jan Švrček – Jean, Radomír Staš – Ježek, Mgr. Martina Rybová – Taťka, MUDr. Evžen Řezáč – Jestřáb, MUDr. Milan Tauš – Finn, Mgr. Barbora Neuwirthová – Bára, Ing. Petr Štipčák – Čok. V průběhu roku se komise rozšířila o Kateřinu Šablaturovou – Smerfetku.

Okres Hodonín v roce 2011 uskutečňuje čekatelskou zkoušku v rámci Čekatelského lesního kurzu Velká Morava. V rámci něj pilotuje v letošním roce tzv. novou čekatelskou zkoušku, která již není založena jen na znalostech, ale na kompetencích.

Podobně vůdcovskou zkoušku pak uskutečňujeme v rámci Vůdcovského lesního kurzu Velká Morava.

Dne 19. 3. 2011 komise okresu Hodonín zkoušela čekatele v sousedním okrese v Uherském Hradišti.