Ostatní akce

ADRENALINOVÁ ODPOLEDNE

Okres Hodonín pořádá od roku 2013 spolu s jednotlivými středisky akce s názvem Adrenalinové odpoledne. Br. Petr Štipčák – Čok zde vždy zajišťuje vysoké a nízké lanové aktivity a střediska se podílejí na dalších aktivitách pro děti, mládež i dospělé. Akce je otevřena široké veřejnosti.

V roce 2016 plánujeme Adrnalinová odpoledne: 3. 9. v Ratíškovicích, 4. 9. v Dubňanech, 17. 9. v Hodoníně a 27. 9. v Kyjově.

2015

Klobouky u Brna (115 účastníků), Ratíškovice (85 úč.), Dubňany (97 úč.), Kyjov (192 úč.), Hodonín (65 úč.), Mikulčice (96 úč.)

2014

Ratíškovice (120 úč.), Dubňany (130 úč.), Kyjov (125 úč.), Svatobořice-Mistřín (80 úč.), Hodonín (90 úč.), Mikulčice (115 úč.), Klobouky u Brna (190 úč.)

2013

Ratíškovice (120 úč.), Kyjov (200 úč.), Hodonín (75 úč.)

 

Pracovní setkání rádců a rádkyň

PraSe 2011

Pracovní setkání rádců v roce 2011 bylo pro nízký počet přihlášených účastníků zrušeno.

… je Pracovní setkání rádců a rádkyň okresu Hodonín. Účelem je motivace rádců k další činnosti. Nejbližší okres připravuje na podzim roku 2011.

Pra-se 17. – 19. 9. 2010

Pra-Se babí léto 2010- plánovaný symbolický rámec Avatar, zůčastnilo se 5 skautů.

 

Pra-Se 3. – 5. 10. 2008

Pra-Se podzim 2008 – symbolický rámec Upíři, zúčastnilo se 10 skautů a skautek.

Pra-Se 5. – 7. 10. 2007

Pra-Se podzim 2007 – symbolický rámec Indiáni, zúčastnilo se 18 skautů a skautek.

 

 

Okresní roverské setkání

Okresní roverské setkání nabízí všem roverům, rangers a činovníkům společné zážitky a dobití baterek.

První ročník proběhl úspěšně ve dnech 8. – 9.10.2011 ve Vracově za účasti 15 osob.