NAŠROT

NAŠROT – NAšlapaný ROverský Tábor

Chcete-li se dozvědět něco o NAŠROTech co proběhly  nebo se přihlásit na NAŠROT co bude, sledujte následující stránky nasrot.skauting.cz

 

NAšlapaný ROverský Tábor 2017
Již pátým rokem se na tábořišti v termínu 19. – 26.8. 2017 U Zabitého blízko městečka Buchlovice setkala za podpory Jihomoravského kraje parta roverů v rámci projektu Poznej NAŠROT a Prožij NAŠROT. Celkem 12 členů širokého týmu a 21 účastníků ve věku 15 – 18 let prožilo v kouzelném pohádkovém světě nevšední chvíle.

Cílem NAŠROTu je podporovat mladé rovery v jejich skautském životě, ukázat jim možnosti trávení volného času a životní seberealizace nejen v koncepci skautského výchovného programu. Snažíme se klást důraz na individuální přístup k účastníkům a navázání přátelských vztahů mezi všemi našroťáky.

Program je postaven na jednom z pilířů roveringu – službě sobě jako naplnění možné cesty k dalším pilířům – službě druhým a službě nejvyšší Pravdě a Lásce. Program byl rovnoměrně rozložen mezi sebepoznávací a týmové aktivity, odpočinkové a řádící akce a programy v rámci symbolického rámce – poznávání pohádkové říše včetně práce na vlastních roverských projektech a programech.

K NAŠROTu také patří zajímaví externisté, letos mezi nás zavítali Šmudla – Pavel Martinek s Ifankou – Ivana Kučerová se svým povídáním o jižní Americe.

V rámci hesla „CELÝ ROK NAŠROT“ se (doufejme) velká část účastníků všech NAŠROTů sejde na velkém NAŠROTím setkání, které je náplánováno na březen.

Být NAŠROT znamená znát oporu roverského programu, hledat si své místo nejen ve skautském prostředí ale i ve světě jako takovém, vědět, že to moje „já“ je důležité a je třeba o něj pečovat. Mít kolem sebe partu, na kterou se mohu obrátit, neztrácet motivaci a v neposlední řadě nezapomínat umět si hrát.

 Na realizaci projektu Prožíj NAŠROT poskytl Jihomoravský kraj  dotaci v rámci Naplňování Koncepce podpory mládeže v Jihomoravském kraji.

 

 

NAšlapaný ROverský Tábor 2014

  P1430009Již druhý rok patřil závěrečný srpnový týden roverům, kteří si přijeli užít poslední dny prázdnin na roverský tábor NAŠROT. Tábořiště kyjovského střediska U Zabitého na Smraďavce hostilo 27 roverů a rangers a 11 členů organizačního týmu. 13 účastníků bylo z okresu Hodonín, nejdelší cestu k nám měli rangers z Olomouce či Ostravy nebo roveři z Prahy.

P1430167

Cílem NAŠROTu bylo rovery inspirovat v roverském programu, nabídnout zábavu a odpočinek jakožto odměnu za jejich skautskou činnost v oddílech, dát prostor pro vytvoření a posílení osobních kontaktů a rozvoj týmové spolupráce. Program byl postaven na pilířích roveringu – služba sobě, služba druhým, služba nejvyšší Pravdě a Lásce, které se uskutečňovaly v nejrůznějších podobách. Plnili jsme si roverské výzvy a i když jsme byli off-line, přesto jsme měli vlastní RoverNet. Tématicky jsme se dotýkali vývoje lidstva v několika historických obdobích od objevení ohně po moderní věk zakončený velkou simulační hrou Projekt Manhattan.

P1430346

K NAŠROTu také patří zajímaví externisté, letos mezi nás zavítala šéfredaktorka časopisu Roverský kmen Kami s programem o médiích a povídáním ze zákulisí tvorby roverského časopisu. Další návštěva Kristýna nám představila dalekou zemi Haiti, kde pobývala v rámci humanitární projektu vrtání studen.

Vyznáváme heslo “Celý rok NAŠROT” v jehož duchu se chceme stále potkávat na nejrůznějších roverských akcích po celý rok a tím rozvíjet, to co jsme prožili na letním NAŠROTu. Nejviditelnějším výstupem budou 4 týmové roverské projekty, které si účastníci naplánovali a budou je v průběhu roku realizovat. Můžeme se tak těšit na velké setkání pro všechny účastníky letošního i loňského NAŠROTu, službu pro dětský domov, roverskou čajovnu, jejííž výtěžek věnujeme na rekonstrukci skautské mohyly Ivančeny nebo na novou roverskou zážitkovou akci.

P1430463