NAŠROT

NAŠROT – NAšlapaný ROverský Tábor

Chcete-li se dozvědět něco o NAŠROTu 2015 nebo se přihlásit na NAŠROT 2016, sledujte následující stránky http://nasrot.skauting.cz/

NAšlapaný ROverský Tábor 2014

  P1430009Již druhý rok patřil závěrečný srpnový týden roverům, kteří si přijeli užít poslední dny prázdnin na roverský tábor NAŠROT. Tábořiště kyjovského střediska U Zabitého na Smraďavce hostilo 27 roverů a rangers a 11 členů organizačního týmu. 13 účastníků bylo z okresu Hodonín, nejdelší cestu k nám měli rangers z Olomouce či Ostravy nebo roveři z Prahy.

P1430167

Cílem NAŠROTu bylo rovery inspirovat v roverském programu, nabídnout zábavu a odpočinek jakožto odměnu za jejich skautskou činnost v oddílech, dát prostor pro vytvoření a posílení osobních kontaktů a rozvoj týmové spolupráce. Program byl postaven na pilířích roveringu – služba sobě, služba druhým, služba nejvyšší Pravdě a Lásce, které se uskutečňovaly v nejrůznějších podobách. Plnili jsme si roverské výzvy a i když jsme byli off-line, přesto jsme měli vlastní RoverNet. Tématicky jsme se dotýkali vývoje lidstva v několika historických obdobích od objevení ohně po moderní věk zakončený velkou simulační hrou Projekt Manhattan.

P1430346

K NAŠROTu také patří zajímaví externisté, letos mezi nás zavítala šéfredaktorka časopisu Roverský kmen Kami s programem o médiích a povídáním ze zákulisí tvorby roverského časopisu. Další návštěva Kristýna nám představila dalekou zemi Haiti, kde pobývala v rámci humanitární projektu vrtání studen.

Vyznáváme heslo “Celý rok NAŠROT” v jehož duchu se chceme stále potkávat na nejrůznějších roverských akcích po celý rok a tím rozvíjet, to co jsme prožili na letním NAŠROTu. Nejviditelnějším výstupem budou 4 týmové roverské projekty, které si účastníci naplánovali a budou je v průběhu roku realizovat. Můžeme se tak těšit na velké setkání pro všechny účastníky letošního i loňského NAŠROTu, službu pro dětský domov, roverskou čajovnu, jejííž výtěžek věnujeme na rekonstrukci skautské mohyly Ivančeny nebo na novou roverskou zážitkovou akci.

P1430463