Jaký byl NAŠROT 2017

NAšlapaný ROverský Tábor 2017
Již pátým rokem se na tábořišti v termínu 19. – 26.8. 2017 U Zabitého blízko městečka Buchlovice setkala za podpory Jihomoravského kraje parta roverů v rámci projektu Poznej NAŠROT a Prožij NAŠROT. Celkem 12 členů širokého týmu a 21 účastníků ve věku 15 – 18 let prožilo v kouzelném pohádkovém světě nevšední chvíle.

 

Cílem NAŠROTu je podporovat mladé rovery v jejich skautském životě, ukázat jim možnosti trávení volného času a životní seberealizace nejen v koncepci skautského výchovného programu. Snažíme se klást důraz na individuální přístup k účastníkům a navázání přátelských vztahů mezi všemi našroťáky.

Program je postaven na jednom z pilířů roveringu – službě sobě jako naplnění možné cesty k dalším pilířům – službě druhým a službě nejvyšší Pravdě a Lásce. Program byl rovnoměrně rozložen mezi sebepoznávací a týmové aktivity, odpočinkové a řádící akce a programy v rámci symbolického rámce – poznávání pohádkové říše včetně práce na vlastních roverských projektech a programech.

K NAŠROTu také patří zajímaví externisté, letos mezi nás zavítali Šmudla – Pavel Martinek s Ifankou – Ivana Kučerová se svým povídáním o jižní Americe.

V rámci hesla „CELÝ ROK NAŠROT“ se (doufejme) velká část účastníků všech NAŠROTů sejde na velkém NAŠROTím setkání, které je náplánováno na březen.

Být NAŠROT znamená znát oporu roverského programu, hledat si své místo nejen ve skautském prostředí ale i ve světě jako takovém, vědět, že to moje „já“ je důležité a je třeba o něj pečovat. Mít kolem sebe partu, na kterou se mohu obrátit, neztrácet motivaci a v neposlední řadě nezapomínat umět si hrát.

 

 Na realizaci projektu Prožíj NAŠROT poskytl Jihomoravský kraj  dotaci v rámci Naplňování Koncepce podpory mládeže v Jihomoravském kraji.

Chcete-li se dozvědět něco o NAŠROTech co proběhly  nebo se přihlásit na NAŠROT co bude, sledujte následující stránky nasrot.skauting.cz