Výroční zpráva ORJ Hodonín 2016

V sekci Dokumenty je ke stažení  Výroční zpráva ORJ Hodonín 2016.
Vytvořila Jolča – Jolana Čuprová, mediální zpravodajka.

Děkuji všem co se zapojili do činnosti ať už podílem na chodu okresu či podílením se na okresních akcí.

Za okresní radu Ing. Jiří „Hrach“ Stokláska