Čekatelský kurz Réva 2017

Od března do konce května probíhal v okrese Hodonín nový vzdělávací kurz – Čekatelský kurz Réva 2017. Ten v souladu se strategií Junáka splňuje jednu z priorit, a to aby vzdělávání pro začínající činovníky bylo dostupné. Kurz byl nabídnut činovníkům z okresu Hodonín, kteří se z nějakého důvodu zatím na čekatelský kurz nedostali a je jim více jak 18 let. Z původně přihlášených 20 účastníků pokračovalo v kurzu 19 čekatelů a 27. května si do Vracova přijelo složit čekatelskou zkoušku 15 účastníků. K dnešnímu dni si čekatelskou zkoušku na Révě složilo zatím 10 čekatelů, kteří tak posílí řady kvalifikovaných vedoucích u oddílů a středisek okresu.

 

Komentáře jsou uzavřeny.