V sobotu 29. dubna probíhal ve skautské klubovně ve Veselí n. Moravou doškolovací kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí. Devět činovníků skautského okresu Hodonín se seznámilo se změnami v hygienické legislativě a vyhláškách.

 

 

Každý skautský tábor má svého zdravotníka, a to i přesto že zdravotnický kurz absolvuje většina skautských činovníků. Mít na starosti zdravotní stav účastníků tábora není nikterak snadný úkol. Junák jakožto největší mládežnická organizace dbá na řádném proškolování těchto lidí, které většinou provádějí zdravotní sestry či lékaři, kteří jsou sami členy Junáka.

Ve Veselí si kromě legislativních změn všichni zúčastnění zopakovali, jaké nemoci a úrazy na nás mohou na táborech nejčastěji číhat a jak si s nimi poradit. Samozřejmě nechyběl ani praktický nácvik srdeční masáže a umělého dýchání.

Na závěr byl prostor na dotazy a perličky zdravotníků ze skautských akcí. Kurz byl zakončen testem, který všichni účastníci zvládli a můžou tak bez obav dělat zdravotníky na letošních skautských táborech.

Kontakt: orjhodonin@skaut.cz

 

Komentáře jsou uzavřeny.