KDE: Okresní hospodářská komora, Kasárenská 4, Hodonín, KDY: v sobotu 25. listopadu 2017, OD: 9.30 hodin

PRO KOHO: 

  • volené členy střediskových rad včetně vedoucích středisek a zástupců,
  • zpravodaje středisek vč. hospodářů středisek a výchovných zpravodajů,
  • volené členy okresní rady, zpravodaje okresu, členy VO Želvičky, ORO
  • předsedy a členy okresní a střediskových revizních komisí,
  • vůdce a vůdkyně oddílů a jejich zástupce,
  • instruktory lesních kurzů Velká Morava, členy zkušebních komisí,
  • ostatní činovníky okresu a středisek,
  • a další zájemce.

     Pozvánka Výjezdní_ORJ_2017-11-25

Vůdcovský kurz Vavřinec 2018

VK Vavřinec prodlužuje přihlašování do 15. 11. 2017.

Více informací zde:

VK Vavřinec 2018 info

V tomto sychravém a ponurém posledním říjnovém dnu naše skautské společenství navždy opustil bratr Štír (Vega) – Ing. Jan Stöhr v nedožitých 88 letech. Sestry a bratři, uctěme jeho památku tichou vzpomínkou!

Pohřeb proběhne v úterý 7.11. ve 14 hodin v obřadní síni ve Staré Břeclavi. 

 

 

Text byl převzat z webu:
http://plamen.skauting.cz/zemrel-nejstarsi-breclavsky-skaut-bratr-stir/

Kdy a jak vyvěšovat státní vlajku

Bratr Rádio – Jakub Novák zpracoval informace kdy a jak vyvěšovat státní vlajku. 

Česká vlajka  – rozsáhlý přehled všecho ce se týče naší státní vlajky.
Kdy a jak vyvěšovat státní vlajku – zkrácený výpis informací o datech kdy se státní vlajka vyvěšuje.

Za zpracování děkuji 

Jiří „Hrach“ Stokláska

Čekatelský kurz Réva 2017

Od března do konce května probíhal v okrese Hodonín nový vzdělávací kurz – Čekatelský kurz Réva 2017. Ten v souladu se strategií Junáka splňuje jednu z priorit, a to aby vzdělávání pro začínající činovníky bylo dostupné. Kurz byl nabídnut činovníkům z okresu Hodonín, kteří se z nějakého důvodu zatím na čekatelský kurz nedostali a je jim více jak 18 let. Z původně přihlášených 20 účastníků pokračovalo v kurzu 19 čekatelů a 27. května si do Vracova přijelo složit čekatelskou zkoušku 15 účastníků. K dnešnímu dni si čekatelskou zkoušku na Révě složilo zatím 10 čekatelů, kteří tak posílí řady kvalifikovaných vedoucích u oddílů a středisek okresu.

 

 

V sobotu 29. dubna probíhal ve skautské klubovně ve Veselí n. Moravou doškolovací kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí. Devět činovníků skautského okresu Hodonín se seznámilo se změnami v hygienické legislativě a vyhláškách.

 

 

čti více…

 

O slunném jarním víkendu 7. – 9. 4. 2017 proběhlo ve Znojmě zahajovací setkání vůdcovského lesního kurzu Velká Morava.

Patnáct frekventantů odstartovalo v  centru Stará Vodárna ve Znojmě svou přípravu. Ta na podzim vyvrcholí složením  vůdcovské zkoušky, která je v rámci Junáka kvalifikuje k vedení dětského oddílu. čti více…

Skautští vedoucí se bavili v Ratíškovicích.

Pro každého, kdo aktivně pracuje s dětmi a mládeží, je důležité, aby se sám účastnil zážitkových akcí a „dobil si tak své baterky“. Účastníci rádcovského kurzu Pyramida k tomu dostali příležitost první dubnový víkend v okolí Ratíškovic. Na zdejší skautské klubovně probíhala  „5. víkendovka RK Pyramida čti více…

Učíme se připravit pro děti kvalitní program.

5.3.2017  v klubovně vyškovských skautů ukončila svou přípravu pro vedení a práci s dětmi skupinka teenagerů. O víkendu zde proběhla poslední ze čtyř „víkendovek“ Rádcovského kurzu Pyramida ročník 2016/17. Tento již tradiční kurz připravuje v rámci skautského okresu Hodonín k výchovné práci rádce, tedy děti starší 13ti let.

čti více…

Instruktoři tradičních vzdělávacích Lesních kurzů Velká Morava  se připravovali na své role během hlavního letního běhu. Začátkem března se  v pražské klubovně na Čihákově konala  akce nazvaná „Free víkend“. Sešli se na ní bezmála dvě desítky mladých lidí, kteří pomohou dosáhnout desítkám dalších dobrovolníků nezbytné kvalifikace pro vedení dětských skautských oddílů.   čti více…